ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

68 ปี เกริกวิทยาลัย 42 ปี แห่งความคิดถึง อาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์

68 ปี เกริกวิทยาลัย 42 ปี แห่งความคิดถึง

27 กรกฎาคม 2563 วันรำลึกผู้ก่อตั้งเกริกวิทยาลัย อาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์