ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

23 ตุลาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตรงกับวันที่ วันที่ 23 ต.ค. 2563 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เกริกวิทยาลัย