ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

เกริกวิทยาลัยเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

เกริกวิทยาลัยเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ดังนั้นเกริกวิทยาลัยขอแจ้งให้ทรายว่า บัดนี้เรามีความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นระบบการทำงาน การรับสมัครเรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

ดังนั้นขอให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียน มั่นใจได้ว่าระบบการจัดการของเกริกวิทยาลัยจะดำเนินไปตามกำหมดการปกติ โดยไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียเวลาใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการทางออนไลน์ที่ไม่ซับซ้อน มั่นใจได้ว่าสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกท่านสามารถสมัครเรียน และเข้าเรียนในช่วงนี้ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียน